Đào tạo nghề cho Tập đoàn Tôn Hoa Sen Miền Bắc

Viện Khoa Học An Toàn Việt Nam đã triển khai khóa đào tạo nghề lái cẩu trục xe tải cho công nhân của Công ty Tôn Hoa Sen Miền Bắc.
Thực hiện theo yêu cầu của Thông tư số 51 về đào tạo nghề cho người vận hành lái cần trục xe tải (loại thiết bị có nguy cơ cao về an toàn lao động).

1217-lanh-yyo-typ-yoan-hoa-sen-va-lanh-yyo-tynh-nghy-an-ben-cuyn-ton-thyyng-phym-yyu-tien-cya-nm-hoa-sen-nghy-an-yong-hyi
Nội dung đào tạo được chia thanh 02 phần chính: Học lý thuyết và Học thực hành.

Học viên hăng hái tham gia chương trình một cách nghiêm tục và cầu thị.

Do có các thao tác khó và chứa đựng nhiều yếu tố nguy hiểm gây thương tật hoặc đe doạn sinh mạng của công nhân. Chính vì vậy, mọi thao tác phải đảm bảo đúng kỹ thuật và cảnh giác hế sức cao để giảm thiểu tai nạn lao động.
1 views
Các tin khác