Huấn luyện an toàn lao động doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Visatech huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ/CP cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh năm 2017. Các nhóm học viên được lựa chọn, phân nhóm kỹ lưỡng theo quy định tại Thông tư. Học viên được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định. Việc huấn luyện về chính sách, pháp luật, những quy định chung và huấn luyện thực hành các nội dung yêu cầu cho các nhóm như: Nhóm 3, Nhóm 5, Nhóm 6.

bac-ninh
1 views
Các tin khác