Huấn luyện thực hành phòng chống TNTT tại đơn vị Việt Pháp

Viện Khoa Học An Toàn Việt Nam triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trên địa bàn Thủ đô. Các nội dung được triển khai đồng bộ, đầy đủ và thiên hướng thực hành. Trong đó, trước tình hình cháy nổ đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố và nước ta vừa qua, nội dung phòng cháy và chữa cháy được đặc biệt chú ý.

11
3 views
Các tin khác