Tập huấn cho khối cơ sở tại Thái Bình

Viện Khoa Học An Toàn Việt Nam phối hợp triển khai chương trình các chương trình huấn luyện công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các đơn vị cơ sở trường học tại các vùng đô thị lân cận quanh khu vực thủ đô Hà Nội

dong-anh-2
2 views
Các tin khác