Sử dụng mạng xã hội an toàn

Hạn chế việc sử dụng dữ liệu trên điện thoại di động.
Giữ tất cả các thiết bị điện tử trong các phòng mà thường xuyên có mặt của các thành viên trong gia đình.
Dạy con cách sử dụng mạng xã hội thích hợp. Hướng con đến những hành vi trực tuyến đúng đắn

su-dung-mang-xa-hoi-an-toan

Hạn chế truy cập vào các thiết bị điện tử và sử dụng ứng dụng hạn chế độ tuổi sử dụng.
Luôn cập nhật về các xu hướng và ứng dụng mạng xã hội mới để hiểu và xác định các vấn đề có thể xảy ra.
Theo dõi con của bạn trên phương tiện truyền thông mạng xã hội. Đôi khi chỉ có sự hiện diện của một phụ huynh sẽ khuyến khích con có hành vi tốt hơn.
Giải thích sự nguy hiểm của việc chia sẻ thông tin cá nhân qua mạng xã hội. Sự riêng tư chỉ là ảo và mọi thứ được đăng đều chỉ là bề ngoài.
Thực thi các yêu cầu về tuổi đối với các trang mạng xã hội. Các nguyên tắc về tuổi tác giúp để trẻ em tránh truy cập vào nội dung không phù hợp.
Trên mạng gia đình, bạn có thể chặn các trang web nhất định mà bạn không muốn con của bạn truy cập.
16 views
Các tin khác